Pradžia

Muzikos skyrius

Muzikos skyriuje vaikai gali mokytis chorinio dainavimo, groti įvairiais muzikos instrumentais: fortepijonu, akordeonu, smuiku, fleita, saksofonu, klarnetu, trimitu, trombonu, tūba ir kitais variniais pučiamaisiais bei mušamaisiais instrumentais. Kviečiame susipažinti su ugdomųjų dalykų programomis.

Savo muzikinius ir bendravimo gebėjimus vaikai lavina įvairiose kolektyvinėse veiklose: mokykloje veikia jaunučių ir jaunių chorai, smuikininkų, fleitų ansambliai, pučiamųjų instrumentų orkestras, mokinių diksilendas. Nuolat besimokydami, įgyvendindami kūrybinius sumanymus ir lavindami sceninę patirtį, jaunieji atlikėjai dalyvauja koncertuose, festivaliuose, konkursuose, meistriškumo kursuose.

 


Muzikos kolektyvai