Pradžia

VILNIAUS KOLEGIJA IR GRIGIŠKIŲ MENO MOKYKLA BENDRADARBIAUJA!

VILNIAUS KOLEGIJA IR GRIGIŠKIŲ MENO MOKYKLA BENDRADARBIAUJA!
07
spalio
2019

Vilniaus kolegijos Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto dekanė dr. Birutė Žygaitienė ir Vilniaus miesto savivaldybės Grigiškių meno mokyklos direktorė Kristina Ulevičiūtė spalio 7 d. pasirašė bendradarbiavimo sutartį, kuria numatytas abipusiškai naudingas bendradarbiavimas organizuojant ir įgyvendinant bendrus kūrybinius, edukacinius renginius, projektus ir kitas veiklas, keičiantis žiniomis ir patirtimi meno, švietimo, mokslo, visuomeninio gyvenimo srityse. Ją pasirašant taip pat dalyvavo VIKO prodekanas dr. Andrius Juškys, Projektų ir kompetencijų plėtros skyriaus vedėja Miglė Pilvelytė, Grigiškių meno mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Audra Versekėnaitė.