Pradžia

ŠEIMŲ EDUKACIJA 2018 m.

01
sausio
2018
Grigiškių meno mokykla tiki, jog mokyklos bendruomenė nėra tik mokiniai, mokytojai ir administracijos darbuotojai. Grigiškių bendruomenės nariai, socialiniai partneriai, bičiuliai, susirenkantys į mokyklos renginius, mokinių šeimos nariai – ypač tėvai ir/ar seneliai, yra labai svarbi bendruomenės dalis. Todėl, norint stiprinti mokyklos bendruomenę ir įtraukti mokinių tėvus į bendruomenės veiklas, Grigiškių meno mokykla sudarė programą, kuria siekia sudaryti palankesnes sąlygas visiems mokyklos bendruomenės nariams dalyvauti profesionaliosios kultūros renginiuose. Šeimų edukacinė programa sudaryta siekiant padengti visų mokykloje mokomų dalykų įvairovę – muziką, šokį ir dailę, su profesionaliuoju menu supažindinti ne tik moksleivius, bet ir jų tėvelius, plėtoti mokyklos bendradarbiavimą su partneriais ir geraisiais pavyzdžiais motyvuoti mokyklos bendruomenę siekti aukštumų pasirinktoje meno srityje.