Kviečiame dalyvauti tarptautiniame festivalyje

23 sausio 2024

Kviečiame dalyvauti XVI tarptautiniame programinės pjesės festivalyje „Muzika – vaizduojamasis garsų pasaulis: maistas ir gėrimai“. Festivalyje laukiami įvairių muzikos instrumentų / vokalo dalykų moksleiviai.

Festivalio dalyviai atlieka laisvai pasirinktą programinės muzikos kūrinį, reprezentuojantį maistą ar gėrimą (pvz., B. Ross, J. Dixon „Ledinukas“, W. Hancock „Kapučino bugis“, K. Olson „Kai kas aštraus“, lietuvių liaudies daina „Vilkas grikius sėjo“  ir pan.). Kūrinys gali būti atliekamas solo arba ansambliu (sudėtis pasirenkama laisvai) mintinai arba iš natų. Kūriniai fortepijoniniam ansambliui atliekami prie vieno instrumento. Kartu su paraiška gali būti atsiųstas ir mokinio(-ių) nupieštas bei nuskenuotas piešinys pagal atliekamą kūrinį. Grigiškių meno mokyklos Dailės ugdymo programos mokiniai pagal atsiųstus kūrinius nupieš savo įsivaizduojamą piešinį tiems muzikos kūriniams, kurių atlikėjai neatsiųs savo sukurtos vizualizacijos.

Festivalis vyks mišriuoju būdu: Grigiškių meno mokyklos salėje ir virtualioje erdvėje. Festivalio koncertas vyks 2024 m. kovo 21 d., 15 val. ketvirtadienį. Repeticijoms salėje skiriamas laikas – nuo 13 val. Virtualiai dalyvaujančių atlikėjų vaizdo  įrašas bus skelbiamas 2024 m. kovo 21 d. Grigiškių meno mokyklos interneto puslapyje www.gmm.lt

Paraiškos priimamos iki 2024 m. vasario 21 d. elektroninėje duomenų pateikimo anketoje  https://form.jotform.com/223621459859063

Festivalio dalyvio mokestis – 10 EUR solistui, 7 EUR kiekvienam ansamblio dalyviui (mokiniui). Jei ansamblyje groja mokytojas ar koncertmeisteris, dalyvio mokestis netaikomas. Dalyvio mokestis pervedamas į AB Luminor Banko sąskaitą  LT744010042403931814. DNB SWIFT kodas AGBLLT2X. Gavėjas – BĮ „Skaitlis“. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti: Grigiškių meno mokyklos festivalis. Dalyvio(-ių) vardas, pavardė

Padėkos raštai ir atminimo dovanėlės festivalio dalyviams bus įteikti koncerto metu, o mokinių ir mokytojų, dalyvaujančių festivalyje virtualiai, padėkos bus publikuojamos www.gmm.lt tinklapyje nuo kovo 21 d.

Po koncerto festivalio dalyvių laukia tradicinis Grigiškių meno mokyklos tortas!

Festivalio nuostatai


Vilnius Municipality’s Grigiškės Art School in Lithuania is hosting the 16th International Festival of Music as Visual World of Sounds: Food and Beverages. Performers can participate live or virtually. The festival will be held in Vilnius Municipality Grigiškės Art School on March 21, 2024 at 3 PM. The video of the virtually participating performers will be available on the Grigiškės Art School website (www.gmm.lt ) starting March 21, 2024.

The deadline for submitting applications online (https://form.jotform.com/223621459859063) is February 21, 2024.

The festival participation fee is 10 EUR for soloists and 7 EUR per participating member of an ensemble (applicable only to school students). Please note that the teacher or accompanist of the ensemble is exempt from the participation fee.

The participation fee must be paid to AB Luminor Bank, Beneficiary’s account LT744010042403931814, with DNB SWIFT code AGBLLT2X. The beneficiary is BĮ „Skaitlis“. When making the payment, please indicate „Grigiškės Art School festival” in the payment purpose section, and include the name(s) and surname(s) of the participant(s).

Letters of appreciation and commemorative gifts will be awarded to the festival participants, as well as their teachers and accompanists, during the concert. Furthermore, letters of appreciation for the students and teachers who participated virtually will be posted on www.gmm.lt on 21st March.

After the concert, festival participants will have the opportunity to enjoy a traditional Grigiškės Art School cake.

Partneriai