Mokytojai

Agnė Dūkštaitė-Malukienė akordeono mokytoja metodininkė
Alina Anglickienė šokio, ankstyvojo ugdymo šokio mokytoja
Andrius Balevičius mušamųjų instrumentų mokytojas
Artūras Mitinas dailės mokytojas
Audra Versekėnaitė-Efthymiou fortepijono vyr. mokytoja
Aušra Kanišauskaitė fortepijono mokytoja metodininkė
Darius Jaruševičius dailės mokytojas
Denis Murašov gitaros mokytojas
Edvard Rogoža gitaros mokytojas
Eglė Sereičikienė muzikos istorijos ir fortepijono vyr. mokytoja
Eglė Staišiūnienė fortepijono mokytoja metodininkė
Giedrutė Šochienė smuiko vyr. mokytoja
Jolanta Lasauskienė fortepijono mokytoja ekspertė
Jovita Urbonienė fortepijono mokytoja ekspertė
Laima Urbonaitė-Elzbergienė šokio mokytoja metodininkė
Larina Anpilova koncertmeisterė
Laura Riškuvienė vyr. koncertmeisterė
Laurynas Lapė trimito mokytojas
Lina Poškienė fortepijono vyr. mokytoja, koncertmeisterė
Mantas Zigmantas gitaros mokytojas
Marija Ivaškevičiūtė fortepijono, ankstyvojo ugdymo muzikos vyr. mokytoja
Martina Kryževičiūtė Dainavimo mokytoja, jaunučių choro "Do" vadovė
Nadežda Lipa koncertmeisterė metodininkė
Nijolė Jodkienė dailės mokytoja metodininkė
Ramunė Šerepkaitė-Zdaniauskienė dainavimo vyr. mokytoja
Rita Kryževičienė fortepijono vyr. mokytoja, jaunių choro "Sol" vadovė
Romas Morkūnas akordeono mokytojas ekspertas
Rūta Plančiūnaitė-Zubrienė fleitos mokytoja metodininkė
Rytas Lingė fortepijono vyr. mokytojas, koncertmeisteris
Sandra Vydmontė dailės mokytoja
Sigitas Gumuliauskas trombono ir kitų varinių pučiamųjų instrumentų mokytojas metodininkas
Solveiga Bosaitė solfedžio mokytoja metodininkė, jaunučių choro "Allegretto" vadovė
Tomas Lukošius mušamųjų instrumentų mokytojas metodininkas
Vera Pavlovskaja dainavimo mokytoja
Vidmantas Riškus klarneto, saksofono mokytojas ekspertas, pučiamųjų orkestro vadovas
Vladimir Školnyj trimito ir kitų varinių pučiamųjų instrumentų mokytojas ekspertas
Vladimir Šoch tūbos ir kitų varinių pučiamųjų instrumentų mokytojas metodininkas, pučiamųjų orkestro vadovas
Živilė Girdžiūtė koncertmeisterė
Partneriai