Solveiga Bosaitė

Dėstomas dalykas: solfedžio mokytoja metodininkė, jaunučių choro "Allegretto" vadovė

Pamokų tvarkraštis

 
1 pamoka
2 pamoka
3 pamoka
4 pamoka
5 pamoka
6 pamoka
7 pamoka
8 pamoka
9 pamoka
PIRMADIENIS
ANTRADIENIS
TREČIADIENIS
KETVIRTADIENIS
PENKTADIENIS
Šeštadienisą
- mokytojas turi pamoką
laisvas laikas
Partneriai