Pradžia

COVID-19


 

Mieli Tėveliai ir Mokiniai,

šiuo neramiu laikotarpiu, kuomet visiems kyla daugiau klausimų, nei turime atsakymų, norime Jus informuoti apie tolimesnį Grigiškių meno mokyklos ugdymo(si) proceso organizavimo tvarką. Nuo kitos savaitės pamokos GMM vyks pagal 2019-2020 m. m. II pusmečio patvirtintą tvarkaraštį.

INFORMACIJA MUZIKOS SKYRIAUS MOKINIAMS:

  • specialybės dalykas (grojimas instrumentu ar vokalas; papildomas instrumentas) vyks pagal tvarkaraštį. Tik dabar – nuotoliniu būdu. Kiekvienas mokytojas nuspręs ar vykdys pamokas sinchroniniu laiku ir / ar asinchroniniu, kai mokinys atsiųs savo grojimo garso įrašą su atliktomis užduotimis, o mokytojas dienos bėgyje pateiks naujas užduotis. Mokytojai su Jumis susisieks ir informuos apie vyksiančios pamokos formatą;
  • tiems instrumentams, kurie dirba su akompanimentu, koncertmeisteriai įrašys akompanimento garso takelį, pagal kurį mokiniai galės groti namuose;
  • muzikos istorijos dalykų užduotys bus skelbiamos kartą per savaitę tinklapyje http://gmm.lt/nuotolinis-mokymasis/muzikos-skyriaus-uzduotys/195 Atliktas namų užduotis kartą per savaitę mokiniai siųs mokytojams;
  • solfedžio užduotys tinklapyje http://gmm.lt/nuotolinis-mokymasis/muzikos-skyriaus-uzduotys/195 bus skelbiamos vieną kartą per savaitę (pirmos savaitės pamokos dieną), o mokiniai atliktas užduotis mokytojai siunčia per antrąją savaitės pamoką (išskyrus pirmos klasės mokinius). Mokytoja pateiks pastebėjimus ir patarimus tolesniam mokymuisi;
  • ritmikos pamokos vyks antradieniais: pirma grupė – 10 val. (arba 11 val., kaip tėveliams bus patogiau), antra grupė – 17 val. Abi pamokos vyks sinchroniniu laiku per Zoom programėlę.

INFORMACIJA DAILĖS SKYRIAUS MOKINIAMS:

INFORMACIJA ŠOKIO SKYRIAUS MOKINIAMS:

  • šokio istorijos užduotys bus pateikiamos com erdvėje kartą per savaitę. Mokytoja edpuzzle.com erdvėje tikrins mokinių atliekamas teorines užduotis ir teiks komentarus bei įvertinimus;
  • visų šokių (Klasikinis šokis, Lietuvių liaudies šokis, Sceninis šokis ir t.t.) užduotys bus skelbiamos tinklapyje http://gmm.lt/nuotolinis-mokymasis/sokio-skyriaus-uzduotys/197. Laikantis pamokų tvarkaraščio, mokiniai elektroniniu paštu, Messenger ar kt. programėlėmis atsiųs mokytojai vaizdo įrašus. Mokytoja pateiks pastebėjimus ir tolimesnius nurodymus.

Visų skyrių mokiniams atsiskaitymai nebus vykdomi. Mokiniai bus vertinami mokymo(si) eigoje ir pusmečio pabaigoje bus įvertinta asmeninė mokinio pažanga.