Pradžia

Nuotolinis mokymas(is)

Mieli tėveliai ir Mokiniai,

kviečiame susipažinti su VILNIAUS SAVIVALDYBĖS GRIGIŠKIŲ MENO MOKYKLOS UGDYMO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU TVARKOS APRAŠU.

Taip pat informuojame, kad Mokinių žiemos atostogos - nuo vasario 15 d. iki vasario 19 d.

 

Mokyklos administracija
2021.02.05


Laba diena, Tėveliai ir Mokiniai,

Informuojame, kad 2020 m. gruodžio 7 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu keičiasi reikalavimai neformalaus vaikų švietimo vykdymui ir organizavimui.

NUO 2020 M. GRUODŽIO 9 D. NEFORMALUSIS VAIKŲ ŠVIETIMAS VYKDOMAS NUOTOLINIU BŪDU ARBA STABDOMAS !!!

 • Grigiškių meno mokykloje mokinių ugdymas nuo 2020 m. gruodžio 9 d. vyks tik nuotoliniu būdu;

 • Grigiškių meno mokyklos Metodinės Tarybos sprendimu, mokinių atostogos nebus ankstinamos;

 • Pradinukams, besimokantiems pagal neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas Grigiškių meno mokykloje, nuo 2020 m. gruodžio 14 d. (jų atostogų metu) taip pat bus organizuojami užsiėmimai nuotoliniu būdu.

 

Likime sveiki,

Mokyklos administracija
2020.12.09


Mieli tėveliai ir Mokiniai,

Informuojame, kad 2020 m. gruodžio 2 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu keičiasi reikalavimai neformalaus vaikų švietimo vykdymui ir organizavimui. Neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo mokytojas gali dirbti individualiai arba su mokinių ar suaugusiųjų grupe, ne didesne kaip 2 mokiniai (iki tol buvo leidžiama grupė iki 5 žmonių).

 • Individualūs mokytojo ir mokinio užsiėmimai vyks įprastu tvarkaraščiu ir būdu;
 • Grupinės pamokos bus vykdomos tik nuotoliniu būdu. Apie galimus tvarkaraščio pasikeitimus informuos mokomųjų dalykų mokytojai.

2020 m. gruodžio 2 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 1341 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo“  

Mokyklos administracija
2020.12.02


Mieli tėveliai ir Mokiniai,

Informuojame, kad Grigiškių meno mokykloje yra įdiegtas elektroninis dienynas, todėl visą informaciją, susijusią su ugdymu, mokytojai siųs per www.manodienynas.lt

Raginame Jus užsiregistruoti ir naudotis! Kaip tai padaryti skaitykite čia.

Mokyklos administracija
2020.11.03


Mieli tėveliai ir Mokiniai,

Siekdami maksimaliai užtikrinti COVID-19 prevenciją, mokyklos mokinių bei mokytojų saugumą bei vadovaudamiesi Švietimo, mokslo ir sporto monisterijos rekomendacijomis, maloniai prašome Jūsų:

 • atvedus (palydėjus) vaiką į mokyklą, nepasilikti mokyklos patalpose;
 • pasibaigus pamokoms atvykti prie mokyklos jo pasiimti;
 • lankytojai privalo laikytis rankų higienos, kodėjimo, čiaudėjimo etiketo;
 • apsaugos priemonių (veido kaukė) nedėvintys lankytojai į mokyklos patalpas neįleidžiami;
 • į pamokos mokiniai privalo atvykti tvarkaraštyje nurodytu laiku likus ne daugiau 5-ioms minutėms iki pamokos pradžios.

MOKINIAMS NE PAMOKŲ METU MOKYKLOJE BŪTI GRIEŽTAI DRAUDŽIAMA.

Tėvams rekomenduojama riboti lankymąsi mokykloje ir su ugdymu susijusius klausimus spręsti telefonu arba el. paštu.

Dėkojame už bendradarbiavimą ir supratimą.

Mokyklos administracija
2020.09.01


Mieli Tėveliai ir Mokiniai,

šiuo neramiu laikotarpiu, kuomet visiems kyla daugiau klausimų, nei turime atsakymų, norime Jus informuoti apie tolimesnį Grigiškių meno mokyklos ugdymo(si) proceso organizavimo tvarką. Nuo kitos savaitės pamokos GMM vyks pagal 2019-2020 m. m. II pusmečio patvirtintą tvarkaraštį.

INFORMACIJA MUZIKOS SKYRIAUS MOKINIAMS:

 • specialybės dalykas (grojimas instrumentu ar vokalas; papildomas instrumentas) vyks pagal tvarkaraštį. Tik dabar – nuotoliniu būdu. Kiekvienas mokytojas nuspręs ar vykdys pamokas sinchroniniu laiku ir / ar asinchroniniu, kai mokinys atsiųs savo grojimo garso įrašą su atliktomis užduotimis, o mokytojas dienos bėgyje pateiks naujas užduotis. Mokytojai su Jumis susisieks ir informuos apie vyksiančios pamokos formatą;
 • tiems instrumentams, kurie dirba su akompanimentu, koncertmeisteriai įrašys akompanimento garso takelį, pagal kurį mokiniai galės groti namuose;
 • muzikos istorijos dalykų užduotys bus skelbiamos kartą per savaitę tinklapyje http://gmm.lt/nuotolinis-mokymasis/muzikos-skyriaus-uzduotys/195 Atliktas namų užduotis kartą per savaitę mokiniai siųs mokytojams;
 • solfedžio užduotys tinklapyje http://gmm.lt/nuotolinis-mokymasis/muzikos-skyriaus-uzduotys/195 bus skelbiamos vieną kartą per savaitę (pirmos savaitės pamokos dieną), o mokiniai atliktas užduotis mokytojai siunčia per antrąją savaitės pamoką (išskyrus pirmos klasės mokinius). Mokytoja pateiks pastebėjimus ir patarimus tolesniam mokymuisi;
 • ritmikos pamokos vyks antradieniais: pirma grupė – 10 val. (arba 11 val., kaip tėveliams bus patogiau), antra grupė – 17 val. Abi pamokos vyks sinchroniniu laiku per Zoom programėlę.

INFORMACIJA DAILĖS SKYRIAUS MOKINIAMS:

INFORMACIJA ŠOKIO SKYRIAUS MOKINIAMS:

 • šokio istorijos užduotys bus pateikiamos com erdvėje kartą per savaitę. Mokytoja edpuzzle.com erdvėje tikrins mokinių atliekamas teorines užduotis ir teiks komentarus bei įvertinimus;
 • visų šokių (Klasikinis šokis, Lietuvių liaudies šokis, Sceninis šokis ir t.t.) užduotys bus skelbiamos tinklapyje http://gmm.lt/nuotolinis-mokymasis/sokio-skyriaus-uzduotys/197. Laikantis pamokų tvarkaraščio, mokiniai elektroniniu paštu, Messenger ar kt. programėlėmis atsiųs mokytojai vaizdo įrašus. Mokytoja pateiks pastebėjimus ir tolimesnius nurodymus.

Visų skyrių mokiniams atsiskaitymai nebus vykdomi. Mokiniai bus vertinami mokymo(si) eigoje ir pusmečio pabaigoje bus įvertinta asmeninė mokinio pažanga.

Mokyklos administracija
2021.02.01