XIV TARPTAUTINIS PROGRAMINĖS PJESĖS FESTIVALIS / The 14th International Festival of Programme Piece

2 gegužės 2022 Festivalis vyks virtualioje erdvėje
Grigiškių meno mokykla Grigiškių meno mokykla organizuoja XIV tarptautinį programinės pjesės festivalį „MUZIKA – VAIZDUOJAMASIS GARSŲ PASAULIS“.
Festivalio tema: pasakų personažai.
Festivalio tikslas – skatinti moksleivių meninę saviraišką ir kūrybinę iniciatyvą, jungiant auralinį ir vizualinį menus į vieną neatsiejamą visumą.
Festivalyje kviečiami dalyvauti įvairių muzikos instrumentų specialybių moksleiviai. Festivalio dalyviai laisvai pasirenka programinės muzikos kūrinį, reprezentuojantį pasirinktos pasakos personažą. Kūrinys gali būti atliekamas solo arba ansambliu (sudėtis pasirenkama laisvai).
Kartu su kūrinio vaizdo įrašu gali būti atsiųstas ir mokinio(-ių) nupieštas ir nuskenuotas piešinys pagal atliekamą kūrinį. Grigiškių meno mokyklos Dailės ugdymo programos mokiniai pagal atsiųstus kūrinius nupieš savo įsivaizduojamą piešinį tiems muzikos kūriniams, kurių atlikėjai neatsiųs savo sukurtos vizualizacijos.
Festivalis vyks virtualioje erdvėje. Vaizdo įrašas bus skelbiamas 2022 m. gegužės 2 d. Grigiškių meno mokyklos interneto puslapyje www.gmm.lt.
Padėkos raštai festivalio dalyviams, jų mokytojams ir koncertmeisteriams bus patalpinti www.gmm.lt tinklapyje nuo gegužės 2 d.
Paraiškos priimamos iki 2022 m. kovo 31 d.
 
Festivalio dalyvio mokestis – 8 eurai solistui, 5 eurai kiekvienam ansamblio dalyviui (mokiniui).

School students of different musical instrument classes are invited to take part in a virtual
international programme piece festival „Music as a Visual World of Sounds”. The festival
participants are free to select a music piece about any fairy-tale character.

The piece can be performed by the musicians either solo or in an ensemble (its composition
at their own choice). Video recording of the piece can be accompanied with a scanned painting
drawn by themselves in relation to the performed piece and sent together. Students of Art
Department of Grigiškės Art School will create drawings to the pieces of music if the
performers will not submit their visualisations.

The festival will take place online. The recording will appear on May 2, 2022 at website of
Grigiškės Art School (www.gmm.lt).
All the participants of the festival, their teachers and accompanist will receive certificates
of appreciation. They will be posted on www.gmm.lt from May 2.

Deadline for submitting the applications online is March 31, 2022.

Festival participation fee is 8 EUR for a soloist and 5 EUR for each performing participant
(school student).

Partneriai