SEMINARAS „Demokratinis ugdymas muzikos mokyklose: nuo atkūrimo iki kūrimo. Kajaus Mačikūno atvejis”

10 vasario 2023

Vasario 10 dieną Vilniaus savivaldybės Grigiškių meno mokykloje vyko seminaras „Demokratinis ugdymas muzikos mokyklose: nuo atkūrimo iki kūrimo. Kajaus Mačikūno atvejis“. Savo asmeninėmis įžvalgomis apie demokratiškumo apraiškas pedagoginiame darbe, mokinių motyvavimo būdus ir šiuolaikinės kartos sudominimą muzikos mokslu dalinosi Kauno 1-osios muzikos mokyklos fortepijono mokytojas ekspertas, koncertmeisteris ekspertas, Kauno technologijos universiteto akademinio choro „Jaunystė” koncertmeisteris Domantas Milius.

„Labai malonu, kad Vilniaus savivaldybės Grigiškių meno mokyklos kolektyvas taip šiltai ir betarpiškai priėmė mane pristatyti mokinių mokymosi sėkmės pavyzdžius, kurie buvo paskatinti demokratinio ugdymo ir požiūrio į mokinio asmeninius ugdymosi poreikius. Aktyviai įsitraukę meno mokyklos mokytojai paskatino atviriau ir drąsiau pasidalinti metodine patirtimi seminaro metu. Manyčiau, kad kiekvieno iš mūsų – meno mokyklos muzikos mokytojo tikslas – padėti atsiskleisti mokiniui kaip asmenybei, ugdyti jo individualius gebėjimus bei sudaryti sąlygas jo vidinio meninio potencialo sklaidai. Tik nuo to priklauso mokinio santykio su pačia muzika ypatumai, muzikos mokymosi motyvacija ir sėkmė“ – dalinosi pastebėjimais apie vestą seminarą Grigiškių meno mokykloje fortepijono mokytojas Domantas Milius.

Demokratinis ugdymas muzikos mokykloje – tai alternatyvaus ugdymo forma, grindžiama mokytojų ir mokinių lygybės, mokinių laisvės kurti ugdymo turinį bei abipusės pagarbos principais. Demokratinėje muzikos mokykloje siekiama ugdyti autentišką muzikos atlikėją ir kūrėją, kuris per nuolatinį kūrybos procesą siekia naujų akademinių rezultatų.

Partneriai