SKIRKITE 1,2% PARAMĄ MOKSLEIVIŲ MENINIO UGDYMO APLINKOS PUOSELĖJIMUI!

1 gegužės 2023
SKIRKITE 1,2% PARAMĄ MOKSLEIVIŲ MENINIO UGDYMO APLINKOS PUOSELĖJIMUI!
Grigiškių meno mokykla dėkoja kiekvienam, prisidedančiam prie mokyklos vertingų idėjų įgyvendinimo, skiriant gyventojo pajamų mokesčio dalį.
2022-aisiais metais iš surinktos paramos buvo restauruotas koncertinis fortepijonas „Estonia“, įsigyti muzikos instrumentai – gitara, fleita, kornetas, įsigyta sceninė apranga – kostiumai miuziklui „Pelėdžiukas“. Taip pat dalinai finansuoti mokyklos patalpų, esančių Kovo 11-osios g. 33A, remonto darbai.
Už šiųmetinę GMP dalį planuojama įsigyti: daugiafunkcinis A3 formato spausdintuvas Dailės ugdymo programos mokinių darbų skaitmeninimui; Šokio programą lankantiems moksleiviams – salės veidrodžiai ir kokybiškos atramos; Muzikos programą pasirinkusiems mokiniams – skaitmeniniai pianinai jų saviruošai mokykloje.
1,2% parama yra labai svarbi vaikų ir bendruomenės aplinkos gerinimui, vertingų sumanymų bei idėjų realizavimui.
Paramą skirti galima iki 2023 m. gegužės 1 d. per Elektroninio deklaravimo sistemą (EDS). Gyventojams yra sudaryta galimybė skirti savo pajamų mokesčių dalį keleriems metams, tačiau būsime dėkingi už tėvų, mokyklos draugų prisidėjimą GPM procentu ir už vienerius, 2023-uosius metus.
Partneriai