MOKESTIS UŽ UGDYMĄ

1
rugsėjo
2023

Mieli tėveliai,

informuojame, kad įsigaliojo Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo „Dėl mokesčio už ugdymą ir kitas Vilniaus miesto savivaldybės meno mokyklose teikiamas paslaugas nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo” nauja redakcija (2023-06-28 Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-82). 

NAUJI UGDYMO ĮKAINIAI:

Ugdymo programos pavadinimas Trukmė Paslaugos kaina (Eur)
Pradinio ir pagrindinio ugdymo programa muzikos ir meno mokyklose Mėnuo 30,00
Ankstyvojo ugdymo programa muzikos ir meno mokyklose Mėnuo 18,00
II specialybė pradinio ir pagrindinio ugdymo programą lankantiems muzikos ir meno mokyklos mokiniams Mėnuo 14,00
Tęstinio muzikinio ugdymo programa muzikos ir meno mokyklose Mėnuo 30,00
Meno mėgėjų ugdymo programa muzikos ir meno mokyklose (animacija) Mėnuo 18,00
Suaugusiųjų ugdymo programa muzikos ir meno mokyklose Mėnuo 72,00

Mokestį už ugdymą ugdytiniai (jei ugdytiniai yra nepilnamečiai asmenys – jų tėvai (globėjai, rūpintojai) moka už kiekvieną ugdymo mėnesį. Mokestis mokamas už praėjusį mėnesį ir turi būti sumokėtas iki einamojo mėnesio 20 dienos. Nuo šiol mokykla nedalins kvitų – juos galite užsakyti į  elektroninį paštą arba suformuoti e. sąskaitą elektroninėje bankininkystėje.

INSTRUKCIJOS, KAIP UŽSAKYTI KVITUS

Neformalaus ugdymo kvitų užsisakymas į e-paštu

E sąskaitos už ugdymo paslaugas užsakymas banke Luminor

E sąskaitos už ugdymo paslaugas užsakymas banke AB Swedbank

LENGVATOS

  • be tėvų globos likę mokiniai, neįgalūs mokiniai yra atleidžiami nuo mokesčio (mokyklos direktoriui pateikia pražymą ir tai patvirtinančius dokumentus). Atsisiųsti bendro pobūdžio prašymą.

Pažymas ir prašymus pateikti el. paštu rastine@gmm.lt arba pristatyti į raštinę iki 2023 m. rugsėjo 14 d.

Partneriai