VAIKŲ VASAROS POILSIO STOVYKLA

21 rugpjūčio 2023

Rugpjūčio 21-25 dienomis Grigiškių meno mokykla organizuoja vasaros poilsio meninę stovyklą. Šiais metais stovyklos metu moksleiviai ruošis rugsėjo mėnesį suplanuotai koncertinei išvykai į Vokietiją, kurios tikslas lietuviško meno tarptautinė sklaida per muziką ir dailę. Veiklose numatytos ne tik su koncertais ir parodomis Vokietijoje susijusios veiklos, bet ir aktyvus poilsis – sportiniai užsiėmimai, žygiai pažintiniais takais, edukacinės išvykos į muziejus.

Vienas svarbiausių kasmet Grigiškių meno mokyklos organizuojamų vasaros stovyklos tikslų – turiningas ir visapusiškai naudingas mokinių užimtumas vasaros atostogų metu, moksleivių individualių ir grupinių problemų spendimas, bendravimo, sceninių ir meninių gebėjimų tobulinimas. Grigiškių meno mokykla vykdo aktyvią meninę veiklą Lietuvoje, taip pat siekia didesnio moksleivių įtraukimo į menines veiklas ir jų viešinimą ir užsienyje. Mokykla kaip partneris yra įtrauktas į Trakų fortepijoninio kvarteto „Confero“ Lietuvos kultūros tarybai teiktą ir finansuojamą projektą, kuriuo siekiama įtraukti Vilniaus regioną, Vilniaus miesto Grigiškių meno mokyklą ir Vokietiją – lietuvių kultūros židinį – čia veikiančią privačią Vasario 16-osios gimnaziją ir Vokietijos lietuvių bendruomenę bendram tikslui – lietuviško meno tarptautinei sklaidai per muziką ir dailę. Tad šiųmetinės tarpdalykinės menų vasaros stovyklos uždavinys – kokybiškai pasirengti planuojamai koncertinei išvykai Vokietijoje.

Vienos pamainos stovykla vyks Grigiškių meno mokyklos patalpose ir jos teritorijoje, kurioje įrengta lauko palapinė ir sudarytos visos sąlygos saugiai veiklai.

Vaikų vasaros poilsio stovykla dalinai finansuojama iš Vilniaus miesto savivaldybės lėšų.

Partneriai