KVIEČIAME MOKYTIS

Vilniaus savivaldybės Grigiškių meno mokykla gegužės 29 – 30  dienomis 16 – 19 val. vykdo mokinių priėmimą į Muzikos, Dailės ir Šokio ugdymo programas.

Muzikos ugdymo programoje mokiniai gali rinktis mokytis dainuoti arba groti vienu iš šių muzikos instrumentų: akordeonu, fortepijonu, fleita, klarnetu, saksofonu, trimitu, kornetu, trombonu, althornu, eufonija, tūba, gitara (klasikine, elektrine, bosine), smuiku, mušamaisiais instrumentais.

Muzikos ugdymo programos trukmė – 8 metai. Mėnesio mokestis – 30 Eur.

5-6 m. vaikus Grigiškių meno mokykla kviečia mokytis ankstyvojo muzikos ugdymo programoje.

Ankstyvojo muzikos ugdymo programos trukmė 1-2 metai, mėnesio mokestis – 18 Eur.

Dailės ugdymo programoje mokiniai mokosi piešimo, tapybos, skulptūros, kompozicijos, grafikos, skaitmeninių menų mokomųjų dalykų.

Dailės ugdymo programos trukmė – 7 metai. Mėnesio mokestis – 30 Eur.

Šokio ugdymo programoje mokiniai mokosi baleto pagrindų, lietuvių liaudies šokio, sceninio šokio, improvizuoti judesiu, šokio komponavimo ir istorijos.

Šokio ugdymo programos trukmė – 7 metai. Mėnesio mokestis – 30 Eur.

Esant laisvoms vietoms, vaikus ir suaugusiuosius į Grigiškių meno mokyklą galime priimti ištisus metus. Kviečiame užpildyti paraišką arba teirautis dėl galimybės mokytis Muzikos / Dailės / Šokio ugdymo programose telefonu +370 5 243 2557.

Vilniaus savivaldybės Grigiškių meno mokyklos Muzikos, Dailės ir Šokio ugdymo programos vykdomos, vadovaujantis LR Švietimo ir mokslo ministro Lietuvos Respublikos švietimo 2015 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-48 patvirtintomis „Rekomendacijos dėl meninio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų rengimo ir įgyvendinimo“.

Kviečiame pildyti paraišką, užpildant šią anketą. Laukiame Jūsų!


PROGRAMA

TRUKMĖ PRIĖMIMO ORGANIZAVIMAS MOKOMIEJI DALYKAI MOKESTIS

Ankstyvojo muzikinio ugdymo programa 5 m. vaikams

  2 metai

Priimami 5 metų vaikai, patikrinus muzikinius

gebėjimus: klausą (atliekama dainelė), ritmo pojūtį.

Mokomieji dalykai: ritmika ir šokis.

Viso 2 ak. val. / sav.

18 Eur / mėn.

Ankstyvojo muzikinio ugdymo programa 6 m. vaikams

  1 metai

Priimami 6 metų vaikai, patikrinus muzikinius

gebėjimus: klausą (atliekama dainelė), ritmo pojūtį.

Mokomieji dalykai: ritmika ir šokis arba dainavimas arba muzikos instrumentas pasirinktinai: trimitas / fleita / akordeonas / fortepijonas.

Viso 2 ak. val. / sav.

18 Eur / mėn.

FŠPU pradinio ir pagrindinio muzikinio ugdymo programa

Pasirenkamas dainavimas arba muzikos instrumentas: akordeonas / fleita / fortepijonas / gitara / klarnetas / saksofonas / smuikas / trimitas / trombonas / tūba / mušamieji instrumentai

  8 metai

Priimami 7-10 metų vaikai, patikrinus jų muzikinius gebėjimus: klausą (atliekama dainelė), ritmo pojūtį, muzikinę atmintį.

Baigus ketverių metų pradinio muzikinio ugdymo programą, mokymas tęsiamas pagal FŠPU pagrindinio ugdymo programą.

Mokomieji dalykai 1 klasėje: muzikavimas instrumentu / dainavimas, solfedžio, choras (po 2 pamokas per savaitę).

Viso 6 ak. val. / sav.

30 Eur/mėn.

FŠPU pradinio ir pagrindinio dailės ugdymo programa

  7 metai

Priimami 7-10 metų vaikai, patikrinus jų meninius gebėjimus:

priėmimo metu vaikai atlieka pasirinktinai natiurmortą (piešimas iš natūros) arba teminę kompoziciją (pvz. „Nykštukų miestas“, „Pasakų šalis“)

Priemones parūpina mokykla.

Baigus trejų metų pradinio dailės ugdymo programą, mokymas tęsiamas pagal FŠPU pagrindinio ugdymo programą.

Pastaba: 11-15 metų mokiniai, patikrinus jų meninius gebėjimus, priimami į pagrindinio dailės ugdymo programą.

Programos trukmė 4 metai;

Viso 9 ak. val. /sav.

Mokomieji dalykai 1 klasėje: piešimas, tapyba, kompozicija, skulptūra.

Viso 4 ak. val. / sav.

30 Eur / mėn.

FŠPU pradinio ir pagrindinio šokio ugdymo programa

  7 metai

Priimami 7-9 metų vaikai, patikrinus jų šokio gebėjimus: ritmo pojūtį, kūno lankstumą, kompozicinius gebėjimus.

Baigus trejų metų pradinio šokio ugdymo programą, mokymas tęsiamas pagal FŠPU pagrindinio ugdymo programą.

Mokomieji dalykai 1 klasėje: klasikinis šokis (baletas), lietuvių liaudies šokis, sceninis šokis, šokio improvizacija.

Viso 7 ak. val. / sav.

30 Eur / mėn.

Meno mėgėjų ugdymo programa

  2 metai

Priimami – 10-16 metų vaikai, be atrankos.

Mokomasis dalykas: animacija.

Viso 3 ak. val. / sav.

18 Eur / mėn.

Suaugusiųjų meninio ugdymo programa

  1 metai

Priėmimas vykdomas pagal galimybę, atsižvelgiant į turimas laisvas vietas mokykloje, stojančiajam pateikus prašymą-paraišką.

Mokomieji dalykai: fortepijonas / gitara / vokalas pasirinktinai.

72 Eur / mėn.

Kviečiame pildyti paraišką, užpildant šią anketą. Laukiame Jūsų! Daugiau informacijos telefonu +370 5 243 2557

 

SUSIPAŽINKITE SU GRIGIŠKIŲ MENO MOKYKLA